Zamzimi

1.Mengasah kepekaan/intuisi
2.Membantu orang lain yang memerlukan

TMPDOODLE1493796727515