Nasikin

agar senantiasa mendapat rahmat Allah SWT dan cinta kepada Rasulullah SAW serta agar dapat membersihkan hati dan fikiran dari hal-hal yang menjerumuskan kepada perbuatan maksiat kepada Allah SWT dan Rasulullah

BeautyPlus_20141229173216_save